Aftrek gokverliezen federale belastingen

By Admin

Als u uw zorgkosten invult in uw online aangifte, wordt uw aftrek automatisch berekend. Betaalt u geen of weinig belasting? Doe dan ook online aangifte. Het kan zijn dat u een tegemoetkoming krijgt voor uw zorgkosten. Die tegemoetkoming wordt dan automatisch berekend. Lees meer daarover bij Tegemoetkoming specifieke zorgkosten.

Wie een hypothecaire lening wil afsluiten moet sinds 1 juli 2014 rekening houden met nieuwe regelgeving die door de verschillende gewesten op dit gebied werd uitgevaardigd. Federale Verzekering, Dienst Klachtenbeheer, Stoofstraat 12, 1000 Brussel. Tel: 02 509 01 89 - fax: 02 509 06 03 - beheer.klachten@federale.be Indien u niet tevreden bent met het antwoord van onze Dienst klachtenbeheer, kunt u zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel - Fax: 02 547 59 75 - info Aangifte in de belasting niet-inwoners Aanslagbiljet in de belasting niet-inwoners (belastingberekening) Adreswijziging of verandering van gezinssituatie (als niet-inwoner) Jan 29, 2021 · Het breed sociaaleconomisch steunpakket waarover de Federale Regering een beslissing nam op 6 november bevat ook de verlenging van een aantal fiscale maatregelen. Deze zijn ondertussen allemaal operationeel: 1. De mogelijkheid om individueel uitstel van betaling van belastingen te bekomen zonder boetes en nalatigheidsinteresten tot 31 maart Deze belastingen worden vooraf geïnd via voorheffingen (onroerende, roerende en bedrijfsvoorheffing). Het aanslagjaar begint op 1 januari en eindigt op de daaropvolgende 31 december. De voor een aanslagjaar verschuldigde belasting wordt gevestigd op de inkomsten die de belastingplichtige heeft Bekijk in ons overzicht welke zakelijke kosten u mogelijk kunt aftrekken. U ziet ook welke soort kosten en welk deel u mag aftrekken. De ruimte die je in de fiscale (federale) korf heeft, hangt af van het Gewest en het toepasselijk belastingvoordeel. Als die opgevuld is, bijvoorbeeld door de woonbonus, dan levert de aftrek van de kapitaalaflossingen voor jouw tweede woning je geen fiscaal voordeel op. Anders gezegd: de fiscus geeft altijd voorrang aan de gewestelijke

See full list on nibud.nl

30/11/2020 01/01/2015 Dan betaalt u belasting in het land waar de onderneming gevestigd is (België of Nederland). Voor dit werk geldt een 'exclusieve bronstaatheffing'. Dit betekent dat het land waar de leiding van de onderneming is gevestigd, het inkomen mag belasten. In het andere land telt dit inkomen wel mee voor de bepaling van het belastingtarief over eventueel ander in dat land te belasten inkomen. …

Deze belastingen worden vooraf geïnd via voorheffingen (onroerende, roerende en bedrijfsvoorheffing). Het aanslagjaar begint op 1 januari en eindigt op de daaropvolgende 31 december. De voor een aanslagjaar verschuldigde belasting wordt gevestigd op de inkomsten die de belastingplichtige heeft

Deze belastingen worden vooraf geïnd via voorheffingen (onroerende, roerende en bedrijfsvoorheffing). Het aanslagjaar begint op 1 januari en eindigt op de daaropvolgende 31 december. De voor een aanslagjaar verschuldigde belasting wordt gevestigd op de inkomsten die de belastingplichtige heeft Bekijk in ons overzicht welke zakelijke kosten u mogelijk kunt aftrekken. U ziet ook welke soort kosten en welk deel u mag aftrekken. De ruimte die je in de fiscale (federale) korf heeft, hangt af van het Gewest en het toepasselijk belastingvoordeel. Als die opgevuld is, bijvoorbeeld door de woonbonus, dan levert de aftrek van de kapitaalaflossingen voor jouw tweede woning je geen fiscaal voordeel op. Anders gezegd: de fiscus geeft altijd voorrang aan de gewestelijke De intresten betaald op een lening voor een tweede verblijf of verhuurd pand leveren altijd een belastingvoordeel op. Maar hoe groot dat voordeel is, hangt af van het feit of u nog een

De federale overheid kent dan het fiscale voordeel toe. Dat voordeel bedraagt 30 procent van de kapitaalaflossingen tot maximaal 2260 euro, of 678 euro per persoon per jaar. Dat is minder dan het voordeel van de nieuwe Vlaamse woonbonus, maar naast de vermindering voor kapitaalaflossingen zijn ook de intresten fiscaal aftrekbaar, en die aftrek levert al gauw meer …

Deze belastingen worden vooraf geïnd via voorheffingen (onroerende, roerende en bedrijfsvoorheffing). Het aanslagjaar begint op 1 januari en eindigt op de daaropvolgende 31 december. De voor een aanslagjaar verschuldigde belasting wordt gevestigd op de inkomsten die de belastingplichtige heeft Bekijk in ons overzicht welke zakelijke kosten u mogelijk kunt aftrekken. U ziet ook welke soort kosten en welk deel u mag aftrekken. De ruimte die je in de fiscale (federale) korf heeft, hangt af van het Gewest en het toepasselijk belastingvoordeel. Als die opgevuld is, bijvoorbeeld door de woonbonus, dan levert de aftrek van de kapitaalaflossingen voor jouw tweede woning je geen fiscaal voordeel op. Anders gezegd: de fiscus geeft altijd voorrang aan de gewestelijke De intresten betaald op een lening voor een tweede verblijf of verhuurd pand leveren altijd een belastingvoordeel op. Maar hoe groot dat voordeel is, hangt af van het feit of u nog een

Aftrekposten verlagen uw inkomen. Door aftrekposten betaalt u minder belasting en premies.

Federale Verzekering, Dienst Klachtenbeheer, Stoofstraat 12, 1000 Brussel. Tel: 02 509 01 89 - fax: 02 509 06 03 - beheer.klachten@federale.be Indien u niet tevreden bent met het antwoord van onze Dienst klachtenbeheer, kunt u zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel - Fax: 02 547 59 75 - info Aangifte in de belasting niet-inwoners Aanslagbiljet in de belasting niet-inwoners (belastingberekening) Adreswijziging of verandering van gezinssituatie (als niet-inwoner) Jan 29, 2021 · Het breed sociaaleconomisch steunpakket waarover de Federale Regering een beslissing nam op 6 november bevat ook de verlenging van een aantal fiscale maatregelen. Deze zijn ondertussen allemaal operationeel: 1. De mogelijkheid om individueel uitstel van betaling van belastingen te bekomen zonder boetes en nalatigheidsinteresten tot 31 maart Deze belastingen worden vooraf geïnd via voorheffingen (onroerende, roerende en bedrijfsvoorheffing). Het aanslagjaar begint op 1 januari en eindigt op de daaropvolgende 31 december. De voor een aanslagjaar verschuldigde belasting wordt gevestigd op de inkomsten die de belastingplichtige heeft